Antepasados de Juan Ramón Pérez Martínez

13. generación

(Continuación)


4430. Pere Zaragoza nació en 1580 en Castell de Bernia. Él se casó con Francisca Calbet Matheu el 11 Febrero 1613 en Denia. [Padres]

[Notas]

4431. Francisca Calbet Matheu nació el 4 Octubre 1580 en Denia. [Padres]

[Hijo/a]


4432. Roig nació en 1580.

[Hijo/a]


4434. Guerau nació en 1575. Él murió en Pedreguer.

[Hijo/a]


4436. Geroni Cardona nació en 1580 en Pego. Él se casó Juana Devesa.

4437. Juana Devesa nació en 1580 en Pego.

[Hijo/a]


4440. Juan Ramis nació en 1590.

[Hijo/a]


4442. Antoni Abram nació en 1590. Él murió 1 despues 1646. Antoni se casó Juana Renaguera.

4443. Juana Renaguera nació en 1590.

[Hijo/a]


4444. Juan Salvá nació en 1585 en Llucmajor (Mallorca). Él se casó Lucia.

4445. Lucia nació en 1590.

[Hijo/a]


4446. Miguel Carrió nació en 1590. Él murió 1 el 13 Noviembre 1656 en Pedreguer. Miguel se casó Juana Pedros.

4447. Juana Pedros nació en 1590.

[Hijo/a]


4456. Rafel Fornés nació en 1570 en Llucmajor (Mallorca). Él se casó Antonia Verda.

4457. Antonia Verda nació en 1570. Ella murió 1 el 17 Julio 1657 en Pedreguer.

[Hijo/a]


4458. Juan Uguet nació en 1575.

[Notas]

[Hijo/a]


4486. Antoni Llompart nació 1 en 1590. Él murió 2 el 16 Diciembre 1656 en Pedreguer. Antoni se casó Juana Grau.

4487. Juana Grau nació en 1590.

[Hijo/a]


4492. Bertomeu Costa nació en 1570 en Ibiza. Él murió 1 el 31 Octubre 1660 en Pedreguer. Bertomeu se casó Antonina Torres.

[Notas]

4493. Antonina Torres nació en 1580 en Ibiza.

[Hijo/a]


4494. Arnau Gayá nació 1 en 1585 en San Juan (Mallorca). Él se casó Juana Ferrer.

4495. Juana Ferrer nació en 1585.

[Hijo/a]


4496. Antoni Abram nació en 1590. Él murió 1 despues 1646. Antoni se casó Juana Renaguera.

4497. Juana Renaguera nació en 1590.

[Hijo/a]


4498. Jaume Borrell nació 1 en 1585. Él se casó Violant Gomis.

[Notas]

4499. Violant Gomis nació en 1585. Ella murió 1 el 24 Febrero 1668 en Pedreguer.

[Hijo/a]


4500. Roig nació en 1580.

[Hijo/a]


4502. Guerau nació en 1575. Él murió en Pedreguer.

[Hijo/a]


4504. Francesc Ballester nació en 1590. Él se casó Joana Matheu.

4505. Joana Matheu nació en 1590.

[Hijo/a]


4506. Gabriel Ripoll nació 1 en 1590 en Llucmajor (Mallorca). Él se casó Francisca Cardell.

4507. Francisca Cardell nació en 1590 en Llucmajor (Mallorca). Ella murió 1 el 24 Marzo 1662 en Pedreguer. [Padres]

[Hijo/a]


4508. Llorens Durá nació en 1605. Él se casó Francisca Monjo Escales. [Padres]

4509. Francisca Monjo Escales nació en 1605. Ella murió 1 el 5 Enero 1685 en Pedreguer. [Padres]

[Hijo/a]


Home Primera Anterior Siguiente Apellido

Lista de apellidos | Índice de nombres